Strona główna » Prywatne: Projekty » Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku

Społeczność

Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu realizował w latach 2013 – 2015 zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Kalisza pod nazwą „Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku” wg. umowy zawartej w dniu 03.01.2013 r. Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymywało kwotę po 65.000,- zł. na poszczególne lata , na które Umowa została zawarta.