Strona główna » Prywatny: Projekty » Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym

Społeczność

Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu ,w wyniku wygranego konkursu ,realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Kalisza pod nazwą: ”Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym”.

Umowę nr 52/WSSM/18  na realizację tego zadania , na które z Urzędu Miasta Uniwersytet otrzymuje kwotę 85 000 złotych rocznie zawarto pomiędzy Miastem Kalisz a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”w Kaliszu w dniu 15-go stycznia 2016 r.

W   dniu 15.01.2018 r. zawarto umowę na realizacje zadania publicznego zleconego  Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu

Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym

Od 01.01.2018 do 31.12.2020

Umowa nr 52/WSSM/18 z dn.15.01.2018 r.