Strona główna » Prywatny: Projekty » Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym

Społeczność

Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym

W 2017 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu ,w wyniku wygranego konkursu ,realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Kalisza pod nazwą: ”Aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym”.

Umowę nr 45/WSSM/17 na realizację tego zadania , na które z Urzędu Miasta Uniwersytet otrzymuje kwotę 65 000 złotych zawarto pomiędzy Miastem Kalisz a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”w Kaliszu w dniu 4-go stycznia 2016 r.

Zadanie realizowane jest  od 01.01.2017 do 31.12.2017