Społeczność

Zarząd

funkcja imię i nazwisko
Prezes Zarządu Krystyna Robak
Wiceprezes Janina Niewiadomska
Wiceprezes Alfreda Pietrzykowska
Sekretarz Małgorzata Dutkiewicz
Skarbnik Jolenta Buchnajzer
Członek Wanda Bednarek
Członek Honorata Gołębiak
Członek Maria Maniewska
Członek Lucyna Bartkowiak