Społeczność

Zarząd

funkcja imię i nazwisko
Prezes Zarządu Krystyna Robak
Wiceprezes Janina Niewiadomska
Wiceprezes Irena Matusiak
Sekretarz Małgorzata Stodolna
Skarbnik Paweł Linkowski
Członek Wanda Bednarek
Członek Maria Ciumachowicz – Pawlak