Społeczność

Zarząd

funkcja imię i nazwisko
Prezes Zarządu Krystyna Robak
Wiceprezes Janina Niewiadomska
Wiceprezes Alfreda Pietrzykowska
Sekretarz Lucyna Bartkowiak
Skarbnik Jolenta Buchnajzer
Członek Wanda Bednarek
Członek Maria Maniewska