Społeczność

Zarząd

funkcja imię i nazwisko
Prezes Zarządu Krystyna Robak
Wiceprezes Barbara Buśkiewicz
Wiceprezes Alfreda Pietrzykowska
Serkretarz Lucyna Bartkowiak
Skarbnik Barbara Zientek
Członek Wanda Bednarek
Członek Krystyna Piasecka
Członek Urszula Zybura