Historia

Tylko ten się nie starzeje,- kto nie ma na to czasu…

 

Historia powstania UTW Calisia.

Niewątpliwym wydarzeniem roku 2006 w Kaliszu było powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Calisia „.

O jego powstaniu- tak opowiadała jego założycielka… nieżyjąca już- społeczniczka i Radna Miasta… Iwona Urbanowska.

Myśl o powołaniu UTW w Kaliszu towarzyszyła mi od wielu miesięcy, ale spowolniona była brakiem wiary w sukces. Świadoma odpowiedzialności, braku lokalu i środków finansowych, w moich poszukiwaniach rozwiązania tych problemów, trafiłam do gabinetu Kanclerza PWSZ mgr Kazimierza Matusiaka. Wyjątkowa życzliwość i zrozumienie zarówno Kanclerza jak i nieżyjącego już Rektora prof. Czesława Glinkowskiego dodały mi skrzydeł, pod którymi obecnie realizujemy zamierzony cel.

Powołany Komitet Założycielski w osobach: – Przewodnicząca Iwona Urbanowska… – i członkowie Daniela Kozioł… inż. Arnold Kran… D. Radwańska… M. Kolańczyk Po zebraniu wszystkich stosownych dokumentów w dniu 9 maja 2006 KZ wystąpił do Sądu Rejonowego w Poznaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (Nr KRS 0261863). Uzyskaliśmy osobowość prawną jako Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „CALISIA ” w Kaliszu, pod patronatem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Nasz UTW został objęty patronatem organizacyjnym Prezydenta Miasta Kalisza dr inż. Janusza Pęcherza.

W Sali senackiej PWSZ odbyła się pierwsza konferencja prasowa i oficjalne posiedzenie Władz Uczelni PWSZ z Komitetem Założycielskim. Dzięki mediom… wieść o mającym powstać Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kaliszu, rozeszła się lotem błyskawicy w środowisku seniorów. Pierwsze spotkanie organizacyjne zaplanowane na 8 maja 2006 godz. 13.00 miało odbyć się w PWSZ w sali na 30 osób. Za pięć 13.00 trzeba było przejść do sali 70 osobowej, a po 13.00 chętnych było już ponad 100 osób. Po raz trzeci trzeba było przejść do większej sali wykładowej. Tak wysokie zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania. I tak to się zaczęło…

Pierwsze Walne Zebranie UTW Calisia odbyło się z udziałem 330 przyszłych słuchaczy. Zebrani powierzyli zarządzanie UTW Zarządowi, który ukonstytuował się w następującym składzie: Prezes- Iwona Urbanowska, Wiceprezes- Zdzisław Szymański, Sekretarz -Irena Hałaczek, Skarbnik- Barbara Dryka, Członkowie- Miria Janiszuk, Irena Kran i Andrzej Zakrzewski Przewodniczącą Rady Programowej została Jadwiga Kaźmierczak- Baszczyk. Przy uzyskaniu pomieszczenia na biuro UTW, pomogła nam Rada Osiedla Korczak, a PWSZ- zapewniła sale wykładowe. Pierwsza imponująca inauguracja roku akademickiego- odbyła się z udziałem Senatu PWSZ w dniu 9 października 2006 roku. Miała wyjątkowo uroczysty charakter i wzniosłą atmosferę. Dostojne wejście Senatu naszego patrona naukowego, obecność Władz Miasta z Prezydentem dr Januszem Pęcherzem, Radnymi Miasta, Naczelnikami Wydziałów i zaproszonymi gośćmi- wywarło niezapomniane wrażenie. Immatrykulacja przedstawicieli 330 słuchaczy dokonana przez Prorektor dr Tatianę Manasterską nadała inauguracji szczególny charakter i powagę chwili. Wystąpienie Prezydenta Miasta… zaproszonych gości… odczytanie listu gratulacyjnego z błogosławieństwem Jego Ekscelencji Biskupa Napierały oraz korespondencja i życzenia Wojewody Wielkopolskiego Tadeusza Dziuby i Marszałka Wojewódzkiego Marka Woźniaka oraz wykład inauguracyjny prof. dr Stefana Kowala były dowodem uznania i wysokiej oceny faktu powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu.

Z roku na rok zwiększa się liczba członków Stowarzyszenia… Nie ma wśród nas jego założycielki Iwonki Urbanowskiej. Obecnie funkcję Prezesa UTW Calisia w Kaliszu sprawuje Krystyna Robak.