Strona główna » Wydarzenia

Kategoria: Wydarzenia

Społeczność

„Co nam zostało z tych lat” w 105 rocznicę odzyskania niepodległości -fotorelacja

Dziękujemy za wspaniały występ z przyjemnością bawiliśmy się razem z Wami .

Zarząd

Światowy dzień seniora

Z okazji Światowego Dnia Seniora byliśmy gośćmi w dniu 13-11-2023r w PBP Książnicy Pedagogicznej im.A.Parczewskiego w Kaliszu .Występy dzieci z MDK uświetniły to spotkanie które zakończyło się warsztatami z zakresu enkaustyki które prowadziła pani Weronika Wicherz dla sekcji rękodzieła i dzieci. Dziękujemy za mile spędzony czas. Zarząd

Relacja foto z inauguracji roku akademickiego 2023/2024 r. w dn. 12-10-2023r.

Fotorelacja z wykładu „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce”

Fotorelacja z Kaliskiego Tygodnia Zdrowia z dnia 1 czerwca 2023r. na terenie Technikum im. św. Józefa przy ul. Złotej 144 A,

Spotkanie integracyjne 8-12-2022 r

Senior – porady

Święto „Dzień Drzewa”

W dniu 09.10.2020 r. (piątek) grupa 30 uczestników UTW wzięła udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. W towarzystwie przedstawicieli Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Gołuchów posadzono 5 lip, na terenie Parku – Arboretum w Gołuchowie.

świeto

Kondolencje

Zarząd UTW z wielkim smutkiem informuje o śmierci Kol. Tadeusza Sobieraja, wielkiego społecznika i wieloletniego członka Zarządu Uniwersytetu.

Pogrzeb zmarłego Kolegi odbędzie się w dniu 03.11.2020 r. (wtorek) o godz. 13:15 w kościele Opatrzności Bożej przy ul. Polnej.

Rodzinie zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Porządek obrad Walnego Zebrania członków UTW „Calisia”

  Porządek obrad Walnego Zebrania członków UTW „Calisia” sprawozdawczo – wyborczego zwołanego  na dzień 24 wrzesnia 2020 w siedzibie Akademii Kaliskiej przy ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu o godzinie 16:00.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Minuta ciszy za zmarłych członków.
 3. Wybór Prezydium Zebrania- Przewodniczący ,sekretarz,2 asesorów
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Wyborczej
 7. Wybór Komisji Mandatowej.
 8. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową  zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za cały rok 2019.
 10. Przedłożenie sprawozdania finansowego UTW za rok 2019.
 11. Przedłożenie przez Zarząd preliminarza dochodów i wydatków na rok 2020 – skarbnik B. Zientek.
 12. Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za rok 2019 – przedstawi Przewodnicząca Bogumiła Spychalska wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia- Uchwała nr.1
  • przyjęcie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 – 31.12.2019r.- Uchwała nr.2
  • przyjęcie preliminarza dochodów i wydatków na rok 2020 r- Uchwała nr.3
  • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 4
  • udzielenie absolutorium Zarządowi – Uchwala nr.5
  • udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr .6
 14. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa UTW i jego wybór.
 15. Podjęcie Uchwały nr. 7 o  dokonanym wyborze Prezesa UTW.
 16. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu –(min. 8 osób) i ich wybór.
 17. Podjęcie Uchwały nr.8 o dokonaniu  wyboru członków zarządu.
 18. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
 19. Podjęcie Uchwały nr. 9 o wyborze członków Komisji Rewizyjnej.(min.5 osób)
 20. Dyskusja.
 21. Przedstawienie projektów uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i poddanie ich pod głosowanie w celu przyjęcia.- Uchwała nr 10.
 22. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Święto ul. Niecałej