Strona główna » Aktywni +

Społeczność

Aktywni +

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Uniwersytet Trzeciego Wieku „CALISIA” w Kaliszu złożył w marcu 2021r ofertę w  konkursie otwartym, ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizacje zadania publicznego w ramach

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”

 na lata 2021 – 2025 – Edycja 2021.

Oferta nasza dotyczy realizacji zadania zawartego w priorytecie III. Włączenie cyfrowe.

Tytuł Projektu: „Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz nabycia oraz rozszerzenia umiejętności posługiwania się komórkami, smartfonami i komputerami w dobie internetu przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „CALISIA’ w Kaliszu oraz innych niezrzeszonych mieszkańców Kalisza i okolic.”

Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz nabycia i rozszerzenia umiejętności posługiwania się komórkami, smartfonami i komputerami w dobie internetu przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „CALISIA” w Kaliszu oraz innych niezrzeszonych mieszkańców Kalisza i okolic.

Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości – 55 200.00 zł

Całkowity koszt inwestycji wynosi – 61 390.00 zł

Celem Projektu jest nabycie i rozszerzenie umiejętności posługiwania się telefonem, smartfonem i komputerem przez seniorów;

do załatwiania swoich codziennych spraw:

  • z urzędami administracji publicznej
    • ze spółdzielnią mieszkaniową
    • ze służbą zdrowia
    • obsługą konta bankowego
  • do kontaktów wizualnych
  • korzystania z zajęć on-line
  • nauka instalowania audiobooka i wiele innych przydatnych umiejętności

Beneficjentami Projektu są słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku „CALISIA” w Kaliszu oraz inni niezrzeszeni mieszkańcy Kalisza i okolic, których wiek przekracza 60 lat.

Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie UTW CALISIA na ul. Targowej 24.

Nauka będzie odbywała się w grupach 5 osobowych z wykorzystaniem laptopów i innego sprzętu zakupionego do tego celu i prowadzona będzie przez informatyka.

Czas szkolenia grupy obejmuje 10 godzin w trakcie pięciu dwugodzinnych spotkań.

Utworzonych będzie 14 grup po 5 osób co pozwoli przeszkolić 70 seniorów.

Ponadto przeszkolonych będzie 7 osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania. Indywidualny czas nauki dla tych beneficjentów obejmuje 5 godzin.

Termin realizacji szkoleń od połowy lipca 2021 do połowy grudnia 2021r.

Nabór beneficjentów odbywa się poprzez ogłoszenie na naszej stronie internetowej, udostępnienie ulotek w miejscach gdzie przebywają seniorzy, np. baseny, siedziba Związku Emerytów i Rencistów Urząd Miasta Kalisza oraz w mediach lokalnych.

Efekty realizacji tego Projektu będą szerokie. Seniorzy będą mogli załatwiać swoje sprawy ze spółdzielnią mieszkaniową czy bankiem lub służbą zdrowia bez konieczności udawania się do tychże instytucji. Obecnie i tak wiele spraw załatwia się wcześniej poprzez strony internetowe tychże instytucji. Będą mogli uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu on-line. Ponadto częściej niż dotychczas będą mogli kontaktować się ze swoimi bliskimi i znajomymi.

Na rzecz realizacji Projektu pracowało będzie dwóch informatyków, kierownik Projektu – wolontariusz oraz 6 wolontariuszy spośród starostów i Zarządu UTW.