Społeczność

UWAGA!   SEKCJA  BIORÓŻNORODNOŚCI  UWAGA!

W dniu   19 – go  marca  2020 r.   nie  odbędą  się  zajęcia  edukacyjne  dla  członków  Sekcji   Bioróżnorodności   UTW  w  Ośrodku Kultury Leśnej w GOŁUCHOWIE,

z  uwagi  na  zamknięcie  Ośrodka .

ZAJĘCIA PRZEPROWADZONE  ZOSTANĄ  W  TERMINIE  PÓŹNIEJSZYM J

Osobom  które  opłaciły  wyjazd, a nie będą  uczestniczyły w późniejszych zajęciach  zostaną zwrócone  pieniądze.