Społeczność

UWAGA!   SEKCJA  BIORÓŻNORODNOŚCI

W dniu   19 – go  marca  2020 r.   odbędą  się  zajęcia  edukacyjne  dla  członków  Sekcji   Bioróżnorodności   UTW  w  Ośrodku Kultury Leśnej w GOŁUCHOWIE

Temat: Świętujemy Międzynarodowy Dzień Lasów

 w programie:    warsztaty tworzenia papieru czerpanego, zwiedzanie                                Pokazowej Zagrody Zwierząt, zabawa terenowa „Sieć”)

Program   zajęć  :

Godzina   9,00   –     wyjazd  do  Gołuchowa  autobusem  z  Dworca  PKP  w  Kaliszu

Godzina   9,30    –   przyjazd  do  Gołuchowa  i zbiórka przy „Powozowni” – Muzeum Leśnictwa

Godzina  9,30 – 15,00 –    zajęcia  w  2  grupach 

Godzina 12.30 – 13,00 –    przerwa na kawę 

Godzina 15,00 – 15,30 –   powrót do Kalisza

Koszt   wyjazdu   20,00 zł 

       Zgłoszenia   przyjmuje  do  poniedziałku  dnia  16.03.2020 r. , do  godz. 20,00 ,  

       pod  nr  tel.  503-177-569   –  Starosta Sekcji  Bioróżnorodności  Jadwiga Gałach

            WPŁATY  :  W DNIACH  09.03.2020 R., I  16.03.2020R.  W GODZ. 15,00 – 16,00

                                W DNIU   11.03.2020 R.  W GODZ. 13,00 – 14,00

                                W  BIURZE  UTW  „CALISIA”