Strona główna » Sekcja bioróżnorodność » Wyjazd do Orli Staw

Społeczność

Wyjazd do Orli Staw

Sekcja Bioróżnorodności  UTW „CALISIA”  organizuje  w  dniu  12  kwietnia 2019 roku wyjazd  autokarem do Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych „ORLI STAW” w  Orlim Stawie w gminie Ceków Kolonia

    Program wyjazdu :

  • Godzina   11,00  –  wyjazd  do  Orlego Stawu  autobusem  z  Dworca  PKS  w  Kaliszu
  • Godzina   11,30    –   Spacer  ścieżką  edukacyjną   po  terenie   Zakładu
  • Godzina  12,30 – 13,00  –   zwiedzanie  terenu  Zakładu
  • Godzina  13,00 –  13,30  –   przerwa na kawę
  • Godzina  13,30 – 14,30  –   Prelekcja  Pana  Piotra  Szyszkiewicza  pod  tytułem:„PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW  KOMUNALNYCH” W  GOSPODARSTWACH DOMOWYCH”

14,30  –  15,30   – powrót do Kalisza

Koszt   wyjazdu   10,00 zł  –    obejmuje  koszt  autokaru  + koszt  ubezpieczenia      uczestnika

Wyjazd o godzinie  11,00  –   z Dworca  PKS  w  Kaliszu

Zapisy :  u  starosty  Sekcji Bioróżnorodności  Jadwigi Gałach, tel. 503-177-569  do  dnia  03 kwietnia 2019 r. 

Wpłaty  : w  Biurze  UTW „CALISIA”  w  dniach  27 marca 2019 r. i  03 kwietnia 2019 r. w godzinach   14,00  –  15,00.