Strona główna » Sekcja bioróżnorodność » Spotkania Sekcji Bioróżnorodności !

Społeczność

Spotkania Sekcji Bioróżnorodności !

Cykl spotkań ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu

29 października 2018 r., godz. 16.00 i 17.15

Wstęp do różnorodności biologicznej. Przykład parku-arboretum
w Gołuchowie

(wiadomości wprowadzające: termin różnorodność biologiczna, formy różnorodności: krajobrazowa, ekosystemowa, gatunkowa i genetyczna)

26 listopada 2018, godz. 16.00

29 listopada 2018, godz. 16.00

Czy każdy las wygląda tak samo? Różnorodność ekosystemów leśnych Polski oraz najbliższej okolicy.

10 grudnia 2018 r., godz. 16.00

13 grudnia 2018 r., godz. 16.00

Różnorodność w obrębie gatunku. O różnorodności genetycznej

na przykładzie zwierząt.

7 stycznia 2018 r. godz. 16.00

10 stycznia 2018 r. godz. 16.00

Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej. Jak przyczynić się do wzrostu bioróżnorodności?

4 lutego 2018 r. godz. 16.00

7 lutego 2018 r. godz. 16.00

Potrzebujemy różnorodności biologicznej jak tlenu i słońca. Środowisko naturalne podstawą zrównoważonego rozwoju.