Społeczność

KOMUNIKAT

Osoby, które mają nadpłatę / suma „ogółem” ze znaczkiem minus /, wynikającą z deklaracji dot. zajęć , informujemy, że jej wysokość / uchwałą Zarządu UTW CALISIA z 8 września br. /zostanie zaliczona na poczet składek członkowskich za rok 2021.

Koncert w Filharmonii

Zapisy na bilety na koncert w Filharmonii 2 października br. / Classic&cinema/ pod nr tel. 570900215. Bilety sprzedawać będzie kol. Krystyna Piasecka w czwartek, przed walnym zebraniem, od godz. 15.30.

Odwołanie zajęć z gimnastyki

W środę 23 i 30 września br., z przyczyn od nas niezależnych, gimnastyka przy ul. Wąskiej nie odbędzie się.

Zwrot należności za bilety na koncerty

Osoby, które zwróciły niewykorzystane bilety do filharmonii kol. K. Piaseckiej proszone są o odbiór pieniędzy w biurze / w godzinach pracy biura /.

Sekcja Turystyczna zaprasza

9 października 2020 r. Sekcja Turystyczna organizuje wycieczkę po Wysoczyźnie Kaliskiej : „Od epoki brązu… w Dolinę Baryczy” na trasie Krotoszyn-Smoszew-las-Zduny-Sulmierzyce-Odolanów. Opłata 40 zł/os. Ilość osób :27 /obowiązują maseczki /. Wyjazd godz. 8.00 spod teatru oraz z przystanku PKS/Amber. Powrót ok. godz. 16.30.

Zapisy oraz wpłata – w dniu walnego zebrania – 24 września 2020 r.

Ze względu na ograniczenia odgórne / także pochorobowe / kontynuować będę małą turystykę w programie „Parki Krajobrazowe – Natura 2000”.

Z turystycznym pozdrowieniem Starościna Elżbieta Siarkiewicz, przewodnik „Małych Ojczyzn ”

Odwołanie zajęć

W środę 16 września br. gimnastyka przy ul. Wąskiej, z przyczyn od nas niezależnych, nie odbędzie się.

Odwołanie zajęć

W najbliższy piątek, 11 września br. zajęcia pilates przy ul. Wąskiej, z przyczyn od nas niezależnych, nie odbędą się.

Porządek obrad Walnego Zebrania członków UTW „Calisia”

  Porządek obrad Walnego Zebrania członków UTW „Calisia” sprawozdawczo – wyborczego zwołanego  na dzień 24 wrzesnia 2020 w siedzibie Akademii Kaliskiej przy ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu o godzinie 16:00.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Minuta ciszy za zmarłych członków.
 3. Wybór Prezydium Zebrania- Przewodniczący ,sekretarz,2 asesorów
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Wyborczej
 7. Wybór Komisji Mandatowej.
 8. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową  zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za cały rok 2019.
 10. Przedłożenie sprawozdania finansowego UTW za rok 2019.
 11. Przedłożenie przez Zarząd preliminarza dochodów i wydatków na rok 2020 – skarbnik B. Zientek.
 12. Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za rok 2019 – przedstawi Przewodnicząca Bogumiła Spychalska wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia- Uchwała nr.1
  • przyjęcie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 – 31.12.2019r.- Uchwała nr.2
  • przyjęcie preliminarza dochodów i wydatków na rok 2020 r- Uchwała nr.3
  • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 4
  • udzielenie absolutorium Zarządowi – Uchwala nr.5
  • udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr .6
 14. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa UTW i jego wybór.
 15. Podjęcie Uchwały nr. 7 o  dokonanym wyborze Prezesa UTW.
 16. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu –(min. 8 osób) i ich wybór.
 17. Podjęcie Uchwały nr.8 o dokonaniu  wyboru członków zarządu.
 18. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
 19. Podjęcie Uchwały nr. 9 o wyborze członków Komisji Rewizyjnej.(min.5 osób)
 20. Dyskusja.
 21. Przedstawienie projektów uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i poddanie ich pod głosowanie w celu przyjęcia.- Uchwała nr 10.
 22. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Święto ul. Niecałej

Sekcja Turystyki zaprasza

16 września br. / środa / o godz. 12.15 spotykamy się przy Muzeum Przemysłu w Opatówku. Dojazd autobusem KLA – 1A.

Zapraszam – Elżbieta Siarkiewicz – starościna

Karnety na basen

W biurze przy ul. Targowej 24 , w godzinach pracy biura, do odbioru są karnety na basen w Aquaparku.

Ogłoszenie

Biuro przy ul. Targowej 24 czynne jest w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00 i w środy w godz. 12.00 – 14.00.