Społeczność

UWAGA!!!! CZŁONKOWIE SEKCJI BIORÓŻNORODNOŚCI

Spotkanie  członków   Sekcji   Bioróżnorodności odbędzie się   w dniu  27  maja  2019 r.  (  w  poniedziałek )  o godz.16:00 , w   Sali  Konferencyjnej  Kaliskiego   Inkubatora  Przedsiębiorczości 62-800 Kalisz  ul. Częstochowska 25

PROGRAM  SPOTKANIA  :

 1. Wykład  Pani  Alicji  Antonowicz  na  temat :   Przyrodnicze NAJ czyli rekordy w świecie natury. Gdzie zobaczyć i w jaki sposób doświadczyć?
 • Sprawy  organizacyjne

ZARZĄD   UTW „CALISIA”

Wystawia prac malarskich grupy II/N

Zaproszenie

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Osoby towarzyszące – koszt 50 zł. Ostateczny termin zapłaty – 23 maja br. przed walnym zebraniem / przy podpisywaniu listy obecności /.

PILATES – zmiana terminu

Zajęcia pilates w piątek 24 maja br. nie odbędą się. Odrabianie zajęć 7 czerwca br. / piątek / o godz. 17.00 i 18.00 w BLASZAKU / u zbiegu ulic Asnyka i Konopnickiej /.

WYCIECZKA SZLAKIEM PIASTOWSKIM

Dn.26 czerwca 2019r.-/na życzenie/wycieczka sekcji turystycznej „Szlakiem Piastowskim „

52 miejsca

Września-Gniezno-Lednogóra-Pobiedziska-Czerniejewo(zwiedzanie/menu) Koszt wycieczki 40 zł/os. (inni /także wnuki/ +5 zł).

Wpłaty:

 • 23.V.-po walnym zebraniu UTW
 • 30.V.-godz.16.00-na spotkaniu sekcji turystycznej w Inkubatorze

Informacje telefonicznie (691-736-897)

Wyjazd: godz.7.30 spod teatru – powrót: ok.17.30

Porządek obrad Walnego Zebrania członków UTW w dniu 23 maja 2019

1.Otwarcie Walnego Zebrania

2.Wybór Prezydium Zebrania

3.Wybór Komisji Mandatowej

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał

7. Przyjęcie porządku obrad

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres roku 2018

9. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2018 rok

10. Preliminarz dochodów i wydatków na rok 2019

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i złożenie wniosku o udziele-

       nie absolutorium Zarządowi  oraz Komisji Rewizyjnej

12. Dyskusja

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia – uchwała nr 1

b/ przyjęcie sprawozdania finansowego – uchwała nr 2

c/ przyjęcie preliminarza dochodów i wydatków na rok 2018 – uchwała nr 3

d/ przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – uchwała nr 4

e/ udzielenie absolutorium Zarządowi – uchwała nr 5

f/ udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej

14. Przedstawienie projektów uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał

       i Wniosków i ich przyjęcie

15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

K O M U N I K A T

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu

działając na podstawie § 16 pkt 1 i 19 pkt 8 Statutu
zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku (czwartek)
w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4

o godzinie 16,00 – w pierwszym terminie
o godzinie 16,20 – w terminie drugim.

Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o udział w Zebraniu.

Regulamin Walnego Zebrania oraz sprawozdanie finansowe za rok
2018 będą wyłożone do wglądu w siedzibie biura UTW „Calisia” – ul.
Targowa 24 w Kaliszu począwszy od 13 maja 2019 roku w godzinach otwarcia biura

SEKCJA HUMANISTYCZNA ZAPRASZA

ZAPRASZAMY NA  WYKŁAD : ” DROGI I DRÓŻKI STANISŁAWA MONIUSZKI”, POŚWIĘCONY NASZEMU WIELKIEMU KOMPOZYTOROWI. SPOTKANIE  ODBĘDZIE SIĘ 21 MAJA /WTOREK/ 2019 ROKU O GODZ. 16.00  W SIEDZIBIE KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ  W KALISZU , PRZY ULICY POŁUDNIOWEJ 62. WYKŁAD POPROWADZI ZNANA NAM JUŻ PANI KATARZYNA WIECZOREK. STAROSTA SEKCJI  JANIK MARIA.

SEKCJA BIORÓŻNORODNOŚCI organizuje wycieczkę

W  dniu  16 maja  2019 r. Sekcja Bioróżnorodności  organizuje wycieczkę do ARBORETUM  w  Wojsławicach – Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

połączonej  ze  zwiedzaniem Kościoła Pokoju w Świdnicy

Program wycieczki :

 1. Wyjazd z  Dworca  PKP w Kaliszu –   godz. 7,00
 2. Przyjazd do  Wojsławic – godz.10,00
 3. Zwiedzanie Arboretum z przewodnikiem   –  godz.  10,30  –  12,30
 4. Przerwa  na  obiad  –  godz. 13,00 – 14,00
 5. Czas wolny  na zakupy  roślin  , spacery  po  Arboretum  godz. 14,00  –  16,00
 6. Wyjazd z Wojsławic  do  Świdnicy – godz. 16,00- 16,30
 7. Zwiedzanie  Kościoła Pokoju w Świdnicy godz. 16,30 – 17,30
 8. Powrót do Kalisza  – około godz. 20,30

RIP

Z  głębokim żalem zawiadamiamy, że wczoraj 5 maja br. zmarła  nasza  koleżanka WIESŁAWA BARAN . Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 8 maja br.(środa), o godz. 13.00 w Tłokini Kościelnej

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłej,  w imieniu UTW CALISIA,   składa  Zarząd.

WYKŁAD AUDYTORYJNY – 9 maja 2019 roku

Zapraszamy na ostatni w tym roku akademickim wykład audytoryjny. 9 maja br. o godz. 16.00 w Auli COLLEGIUM NOVUM PWSZ w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat Pani dr Iwona Michniewicz wyjaśni nam : „Dlaczego i dla kogo (nie)bezpieczna woda .” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Kalisza.

WYJAZD DO TEATRU WIELKIEGO DO ŁODZI

UTW CALISIA organizuje  dla członków UTW  wyjazd  do Teatru Wielkiego do Łodzi na balet zatytułowany „CISZA”.  Spektakl o życiu i twórczości  Beethovena odbędzie się 31 maja 2019 r.,  o godz. 19.00. Wyjazd z dworca PKS o godz. 15.00. Opłata – 45 zł / przejazd + ubezpieczenie /. Liczba miejsc ograniczona. Wpłaty przyjmowane będą 6 maja br. w godzinach pracy biura.

ZEBRANIE STAROSTÓW

9 maja br. , o godz. 11.00 odbędzie się zebranie starostów.  Obecność obowiązkowa.